Utagawa Yoshitora

Utagawa Yoshitora

Active c. 1850 - 1880

Featured at