Object Image

'Afbeeldinge van de vuur wercken door […] Staten General […] geordonneert ter occasie der Heerlicke successen […] tegens vranckrijck en Spanije inden Jare. 1702.'

Etching
38.0 x 48.5cm
Images and text courtesy of the Rijksmuseum Twenthe, 2017

Where you'll find this

Rijksmuseum Twenthe
Rijksmuseum Twenthe
Permanent collection